Tụ huyết dưới da phần dương vật do đâu? 04:20

Tụ huyết dưới da phần dương vật do đâu?

Tụ máu dưới da dương vật không phải là nghiêm trọng, nhưng chúng có thể gây đau nhức và phải mất vài tuần mới khỏi