Khi tình yêu vượt ra khỏi giới hạn của người và người 08:49

Khi tình yêu vượt ra khỏi giới hạn của người và người

Trần Uyên Như – Trạm trưởng Trạm cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time lựa chọn hy sinh cuộc sống của mình cho những con vật bị bỏ lại bên lề xã hội