Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng - trả cho đời bài ca còn đó... 1:00:38

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng - trả cho đời bài ca còn đó...

Tính cách mộc mạc, giản dị rặt Nam Bộ của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng cũng được đóng dấu vào trong các nhạc phẩm của ông.

Nội dung chính
Tô Thanh Tùng sinh năm 1944 tại quận Hồng Ngự, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh Đồng Tháp) là con trưởng trong một gia đình khá giả. Đam mê ca hát từ nhỏ và vì yêu cảnh sông nước quê mình nên ông đã tự mày mò sáng tác. Những người bạn chơi chung thuở đó mô tả ông là Tô Lão Đại - một biệt danh nghe rất là... giang hồ kiếm khách nhưng lại rất hạp với con người của ông. Tô Thanh Tùng tuổi Giáp Thân, tướng tá to cao, "ăn sóng nói gió".
Hiện thêmẨn bớt