Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
外资大量流入越南制造业和房地产业 - 08/05/2024Article thumbnail

外资大量流入越南制造业和房地产业 - 08/05/2024

08/05/2024
00:42
今年前4个月,越南引进外资估计达62.8亿美元,其中,加工制造业引进的外资为49.3亿美元,占78.5%;而房地产领域引进的外资超过6亿美元,占9.7%。

欢迎收听华语节目,今天为您准备的内容有:外资大量流入越南制造业和房地产业;各方配合解决困难 推动胡志明市滨城-仙泉地铁1号线尽快投入运营。

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100