កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 15/04/2024Article thumbnail

កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 15/04/2024

15/04/2024
00:00
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី អបអរសាទរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំ 2024 របស់បងប្អូនជនជាតិខខ្មែរ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Phạm Minh Chính បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរបងប្អូនរួមជាតិ សមមិត្ត និងព្រះសង្ឃជនជាតិខ្មែរ។

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100