Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
 Chỉ số giá tiêu dùng tăngArticle thumbnail

Chỉ số giá tiêu dùng tăng

09/05/2024
00:00
Chỉ số giá tiêu dùng tăng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4 tháng đầu năm nay tăng 3,93%, riêng trong tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100