Giáo sư Võ Văn Tới: hành trình trở về Việt Nam làm việc và cống hiếnArticle thumbnail

Giáo sư Võ Văn Tới: hành trình trở về Việt Nam làm việc và cống hiến

16/03/2024
02:00
Giáo sư Võ Văn Tới: hành trình trở về Việt Nam làm việc và cống hiến

Ông khẳng định, sự trở về này chính là cách giúp ngành Kỹ Thuật Y sinh tiến xa hơn trên con đường giảng dạy, nghiên cứu.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100