Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TUẦN HOÀN CHẤT THẢIArticle thumbnail

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TUẦN HOÀN CHẤT THẢI

26/04/2024
01:00
TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TUẦN HOÀN CHẤT THẢI

Saigon Co.op và Tổ chức Winrock International cùng cam kết giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách tạo ra mô hình tuần hoàn chất thải, tăng cường phân loại tại nguồn và nâng cao trách nhiệm mở rộng của các nhà sản xuất.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100