default-thumb-voh-radio-podcast

40 năm Hội Điện ảnh TPHCM

- Chuỗi hoạt động kỷ niệm thành lập 40 năm Hội Điện ảnh TPHCM. - “Cà phê không đường”: Tiểu phẩm “Không sợ cũng phải sợ”. 06:00 GMT+7, Chủ Nhật, 30/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
10000Chia sẻ