400 doanh nghiệp dệt may tìm kiếm đơn hàng và cơ hội đầu tư tại Việt NamArticle thumbnail

400 doanh nghiệp dệt may tìm kiếm đơn hàng và cơ hội đầu tư tại Việt Nam

05/03/2024
00:20
- bản tin hấp dẫn

Mới đây, tại TPHCM, hơn 400 doanh nghiệp dệt may của 16 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham dự Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam - VIATT 2024.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100