Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Ấn Độ, thị trường rộng lớn cho trái cây Việt Nam. Article thumbnail

Ấn Độ, thị trường rộng lớn cho trái cây Việt Nam.

16/05/2024
00:00
Ấn Độ, thị trường rộng lớn cho trái cây Việt Nam.

Sau hơn 1 năm đàm phán, hiện cơ quan bảo vệ thực vật Việt Nam và Ấn Độ đã chốt được danh mục sâu bệnh gây hại cùng quan tâm để thống nhất giải pháp kiểm soát khi tiến hành xuất nhập khẩu"

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100