Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
An toàn thực phẩm, không chỉ là vấn đề sức khỏeArticle thumbnail

An toàn thực phẩm, không chỉ là vấn đề sức khỏe

20/05/2024
00:00
An toàn thực phẩm, không chỉ là vấn đề sức khỏe

Trong bối cảnh hàng loạt hiệp định thương mại được ký kết và phê chuẩn, điều quan trọng là Việt Nam phải giải quyết vấn đề dư lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm khi cuộc cạnh tranh ngày một trở nên khốc liệt hơn.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100