Áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào cuộc sốngArticle thumbnail

Áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào cuộc sống

26/02/2024
02:00
Áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào cuộc sống

Thực hiện chủ đề năm của TPHCM, nhiều địa phương, đơn vị đã tập trung thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực, đưa chuyển đổi số đến những vùng xa xôi của thành phố.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100