Bài: Xây dựng ý thức tự giác trong việc hành xử văn hóa nơi công cộngArticle thumbnail

Bài: Xây dựng ý thức tự giác trong việc hành xử văn hóa nơi công cộng

20/04/2024
10:09
Bài: Xây dựng ý thức tự giác trong việc hành xử văn hóa nơi công cộng

trò chuyện cùng anh Trần Cao Thế -Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bến Tre, Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre (kiêm nhiệm), Bí thư Đoàn cơ sở Viễn thông Bến Tre về xu hướng CDS hiện nay

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100