default-thumb-voh-radio-podcast

Bản tin 09h00 ngày 31/5/2023

Hôm nay, Quốc hội tiếp tục làm việc thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 09:00 GMT+7, Thứ Tư, 31/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
24000Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:00:00

Hôm nay, Quốc hội tiếp tục làm việc thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước