Băng phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ HảiArticle thumbnail

Băng phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải

12/02/2024
00:57
Băng phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải

Triển khai chính sách tôn vinh xứng đáng cán bộ, công chức, viên chức có đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển của TPHCM, đặc biệt là khen thưởng đối với cá nhân có giải pháp đột phá, sáng tạo, hiệu quả.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100