Bảo tồn Âm nhạc dân tộc trong các sáng tác đương đạiArticle thumbnail

Bảo tồn Âm nhạc dân tộc trong các sáng tác đương đại

20/03/2024
00:00
Bảo tồn Âm nhạc dân tộc trong các sáng tác đương đại

1. Dự án âm nhạc “ Lên Ngàn” khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống 2. Dấu ấn âm nhạc dân tộc trong dòng chảy âm nhạc đương đại

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100