default-thumb-voh-radio-podcast

#bảo vệ đúng

Bức tranh có tên 'Les Meules' ở Potsdam và là một phần trong bộ sưu tập của tỷ phú Hasso Plattner. Hasso Plattner người bảo trợ của bảo tàng Barberini đã trả 11 triệu USD trong cuộc đấu giá vào năm 2019 để có được bức tranh.08:00 GMT+7, Thứ Sáu, 28/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ