Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Bảo vệ tài nguyên nước ngầmArticle thumbnail

Bảo vệ tài nguyên nước ngầm

08/05/2024
01:40
Bảo vệ tài nguyên nước ngầm

Trong thời gia qua việc kkhai thác các nguồn tài nguyên như cát ở lòng sông, nước ngầm từ việc khoan giếng… đã dẫn đến những hệ lụy về môi trường

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100