Bắt buộc phân loại rác từ 31/12/2024Article thumbnail

Bắt buộc phân loại rác từ 31/12/2024

17/04/2024
00:00
Từ 31/12/2024, phân loại chất thải rắn sinh hoạt là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình

Từ 31/12/2024, phân loại chất thải rắn sinh hoạt là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100