Bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ đâu để lấy lại vị thế vốn có? Article thumbnail

Bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ đâu để lấy lại vị thế vốn có?

12/04/2024
26:15
Bóng đá Việt Nam phải thay đổi từ đâu để lấy lại vị thế vốn có?

Dưới thời Philippe Troussier, bóng đá Việt Nam đã thất bại và đánh mất vị thế số 1 của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Giờ là thời điểm để xây dựng lại đội tuyển Việt Nam và lấy lại vị thế vốn có.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100