default-thumb-voh-radio-podcast

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 22-23

từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 115 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.16:00 GMT+7, Thứ Năm, 23/2/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
13000Chia sẻ