Cần có những đề xuất dưới dạng kế hoạch hay đề ánArticle thumbnail

Cần có những đề xuất dưới dạng kế hoạch hay đề án

25/03/2024
00:01
Cần có những đề xuất dưới dạng kế hoạch hay đề án

Ông Phan Văn Mãi hoan nghênh tinh thần nhận nhiệm vụ thực hiện của các quận huyện, TP Thủ Đức và đề nghị các quận huyện, TP Thủ Đức tiếp tục có những đề xuất dưới dạng kế hoạch hay đề án

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100