default-thumb-voh-radio-podcast

Cầu bộ hành kết nối trạm metro

Cùng 9 cầu bộ hành đang được xây dựng, mạng lưới 33 tuyến xe buýt giúp tăng khả năng tiếp cận của hành khách với tuyến metro số 1 15:30 GMT+7, Thứ Hai, 05/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
18400Chia sẻ