Câu chuyện "nhìn lại & hướng tới" dịp cuối năm...Article thumbnail

Câu chuyện "nhìn lại & hướng tới" dịp cuối năm...

27/12/2023
00:00
Trò chuyện cùng doanh nhân trẻ BÀNG THÁI NGỌC – GĐ CÔNG TY BLOCKBOX NHÀ LẮP GHÉP

- trò chuyện cùng doanh nhân trẻ BÀNG THÁI NGỌC – GĐ CÔNG TY BLOCKBOX NHÀ LẮP GHÉP – với câu chuyện NHÌN LẠI 1 năm qua & những thích ứng, chuyển đổi, kỳ vọng tín hiệu tích cực HƯỚNG TỚI năm mới 2024 đang đến...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100