Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Chậm giải ngân vốn đầu tư công Article thumbnail

Chậm giải ngân vốn đầu tư công

05/10/2022
00:00
Nội dung 0

Qua 9 tháng năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, mới đạt 46,7%, chưa có nhiều chuyển biến tích cực, còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chưa phát huy tốt vai trò động lực quan trọng của đầu tư công.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100