Chăm lo chu đáo cho lực lượng lao động phi chính thứcArticle thumbnail

Chăm lo chu đáo cho lực lượng lao động phi chính thức

24/03/2024
02:00
Chăm lo chu đáo cho lực lượng lao động phi chính thức

Bên cạnh hiệu quả tập hợp, chăm lo đoàn viên, lao động khu vực chính thức, công tác chăm lo, tuyên truyền, vận động người lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức công đoàn đã đạt một số kết quả bước đầu quan trọng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100