Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Article thumbnail

Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

19/04/2024
01:36
@ Bài ghi nhận Phát triển ngành trồng trọt
08:22
@ Phỏng vấn Trầm Minh Thuần HTX Long Hiệp sản xuất gạo sạch Hạt ngọc rồng

- Theo các chuyên gia, có 3 trụ cột chính phát triển ngành trồng trọt: đó là tài nguyên ; cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ. - Phỏng vấn DN kinh doanh gạo hữu cơ - HTX Nông nghiệp Long Hiệp, tỉnh Trà Vinh

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100