default-thumb-voh-radio-podcast

"Chín nhánh da vàng" trong dòng chảy thơ Khét

Sau dấu ấn Rồi mình cũng xa lạ nhau, Mình mắc cạn vào nhau, Ở đậu trong nhau; tập thơ thứ 4 “Chín nhánh da vàng” cho thấy một hình ảnh Khét trầm tĩnh, suy tư sâu sắc hơn với cảm thức ý hướng về nguồn cội mạnh mẽ.19:30 GMT+7, Thứ Hai, 10/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
5900Chia sẻ