default-thumb-voh-radio-podcast

Chợ phiên không rác

Một trong những phiên chợ rác được những bạn trẻ yêu thích gần đây, chính là “Chợ phiên không rác”, với phương châm “giảm rác, giữ niềm vui” diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua. 08:00 GMT+7, Thứ Hai, 15/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ