Chợ phiên không rácArticle thumbnail

Chợ phiên không rác

15/08/2022
10:00
NHỊP ĐẬP TIN TỨC
00:00
Nội dung 1

Một trong những phiên chợ rác được những bạn trẻ yêu thích gần đây, chính là “Chợ phiên không rác”, với phương châm “giảm rác, giữ niềm vui” diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua.