Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Chủ động phòng chống hạn mặn ở Tiền GiangArticle thumbnail

Chủ động phòng chống hạn mặn ở Tiền Giang

23/04/2024
07:56
Chủ động phòng chống hạn mặn ở Tiền Giang

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu từ nhiều ngày qua, mặn đã xâm nhập sâu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100