Chuyển biến ngành giáo dục, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc giaArticle thumbnail

Chuyển biến ngành giáo dục, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia

21/04/2024
16:28
phỏng vấn về hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM

Khởi nghiệp góp phần đưa môi trường đào tạo trở thành nơi sáng tạo tri thức mới, đồng thời tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn ngành GD, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện HST KN quốc gia

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100