Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Tận dụng lợi thế và cơ hội từ các hiệp định thương mại FTAArticle thumbnail

Tận dụng lợi thế và cơ hội từ các hiệp định thương mại FTA

22/10/2022
02:00
Bài: Tận dụng lợi thế và cơ hội từ các hiệp định thương mại FTA để xuất khẩu nông sản

Hiện nay, doanh nghiệp nhiều nước tham gia FTA có lợi thế hơn hẳn các dooanh nghiệp Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100