Chuyển đổi năng lượng cơ hội cho lao động VNArticle thumbnail

Chuyển đổi năng lượng cơ hội cho lao động VN

02/04/2024
06:05
Chuyển đổi năng lượng cơ hội cho lao động VN

Sự chuyển dịch trong lĩnh vực năng lượng sẽ kéo theo sự thay đổi về cơ cấu lao động, nhiều lao động có nguy cơ mất việc làm nhưng cũng mở ra cơ hội cho lao động có tay nghề cao trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100