Chuyển đổi số trong giáo dục Article thumbnail

Chuyển đổi số trong giáo dục

08/11/2022
00:00
Nội dung 0

Chuyển đổi số trong giáo dục là một yêu cầu, một xu hướng tất yếu. Với người trẻ việc ứng dụng những kết quả từ chuyển đổi số có nhiều thuận lợi khi các bạn khá nhanh nhạy nắm bắt tiếp cận và làm chủ công nghệ.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100