default-thumb-voh-radio-podcast

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ - Du lịch hưởng lợi từ chuyển đổi số

Trao đổi cùng ông Lê Trương Hiền Hòa, PGĐ Sở Du lịch TPHCM về chuyển đổi số đã và đang thay đổi ngành du lịch TP ra sao?19:00 GMT+7, Thứ Sáu, 07/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3100Chia sẻ