Phong trào đờn ca tài tử TP.HCM ngày càng phát triển lan rộngArticle thumbnail

Phong trào đờn ca tài tử TP.HCM ngày càng phát triển lan rộng

06/10/2022
10:29
Giao lưu Thạc sĩ Phạm Thái Bình về đờn ca tài tử cải lương

Thạc sĩ Phạm Thái Bình - Phong trào đờn ca tài tử cải lương hiện nay.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100