Cơ hội và thách thức của thị trường Bất động sản xanhArticle thumbnail

Cơ hội và thách thức của thị trường Bất động sản xanh

27/03/2024
01:15
Phóng viên chương trình trao đổi với ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc tư vấn FPT Digital.

Phóng viên chương trình trao đổi với ông Vương Quân Ngọc, Giám đốc tư vấn FPT Digital.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100