Công dân trẻ tiêu biểu – Kỳ vọng mới cho sự phát triển của TPHCMArticle thumbnail

Công dân trẻ tiêu biểu – Kỳ vọng mới cho sự phát triển của TPHCM

08/02/2024
12:00
Công dân trẻ tiêu biểu – Kỳ vọng mới cho sự phát triển của TPHCM

14 công dân trẻ tiêu biểu nhất của TPHCM 2023 là 14 nhân tố với những năng lực, sở trường, sở thích khác nhau nhưng đều có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển chung của Thành phố

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100