Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Công nhân viên chức – lao động tích cực hưởng ứng “Tháng hội thao năm 2024”Article thumbnail

Công nhân viên chức – lao động tích cực hưởng ứng “Tháng hội thao năm 2024”

21/04/2024
02:00
Công nhân viên chức – lao động tích cực hưởng ứng “Tháng hội thao năm 2024”

Từ phong trào, tổ chức công đoàn sẽ phát hiện những nhân tố mới để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thể thao ở cơ sở, địa phương góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân viên chức, lao động”

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100