Cùng nông dân làm giàu ngày 21/03/2024Article thumbnail

Cùng nông dân làm giàu ngày 21/03/2024

21/03/2024
00:00
Giao lưu với chú 3 Hữu, ở Đức Huệ, tỉnh Long An trồng lúa nếp đạt năng suất cao nhờ KPN

Giao lưu với chú 3 Hữu, ở xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trồng lúa nếp với diện tích 27 công tầm nhỏ nhưng mà đạt năng suất 24 tấn nhờ Phân bón Kim Phú Nông

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100