Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Đảm bảo hạ tầng, phát triển bền vữngArticle thumbnail

Đảm bảo hạ tầng, phát triển bền vững

25/04/2024
00:00
Tính đến hết năm 2023, tổng dân số trên hệ thống cơ sở dữ liệu Thành phố là hơn 0,9 triệu người sinh sống và làm việc, Các số liệu thống kê trên cho thấy, mật độ dân số và phương tiện Giao thông tập trung đông đúc

Tính đến hết năm 2023, tổng dân số trên hệ thống cơ sở dữ liệu Thành phố là hơn 0,9 triệu người sinh sống và làm việc, Các số liệu thống kê trên cho thấy, mật độ dân số và phương tiện Giao thông tập trung đông đúc

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100