ĐẰNG SAU HIỆN TƯỢNG MẠNG THÍCH MINH TUỆ.Article thumbnail

ĐẰNG SAU HIỆN TƯỢNG MẠNG THÍCH MINH TUỆ.

20/05/2024
00:00
Những thế lực thù địch đã lợi dụng để chống phá chính sách tôn giáo.

Vì động cơ nào đó, một số youtuber, tiktoker, facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người. Không bỏ lỡ cơ hội, những thế lực thù địch đã lợi dụng để chống phá chính sách tôn giáo.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100