Đào Phong Lan không thể nói lời từ biệt thơ caArticle thumbnail

Đào Phong Lan không thể nói lời từ biệt thơ ca

22/04/2024
01:00
Em không thể nói lời từ biệt II Đào Phong Lan
10:19
Những phép tính II Đào Phong Lan
14:16
Ta đi cuối đất cùng trời II Đào Phong Lan
28:47
Nụ cười ở Sài Gòn II Đào Phong Lan

Sau gần 20 năm vắng bóng, Đào Phong Lan chính thức trở lại thi đàn với tập thơ “Em không thể nói lời từ biệt”. Ấn phẩm ghi dấu một giai đoạn văn chương và cũng là lời khẳng định của tác giả: Không thể từ biệt thi ca!

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100