Đẩy mạnh phân cấp để TPHCM triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hộiArticle thumbnail

Đẩy mạnh phân cấp để TPHCM triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội

23/02/2024
12:25
Đẩy mạnh phân cấp để TPHCM triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội

So với việc triển khai Nghị quyết 54 năm 2017 trước đây thì việc triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội có nhiều việc hơn, nhưng việc thực hiện có tốc độ, chất lượng cao hơn.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100