Dệt may Việt Nam – Tiên phong trước xu hướng phát triển bền vững theo các FTAArticle thumbnail

Dệt may Việt Nam – Tiên phong trước xu hướng phát triển bền vững theo các FTA

31/03/2024
01:09
Bản tin Shopping
07:40
@ Bài: Dệt may Việt Nam – Tiên phong trước xu hướng phát triển bền vững theo các FTA
14:18
@ Phỏng vấn Trịnh Thị Thanh Hòa- HTX dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình về khởi nghiệp cây gai xanh
24:19
@ Các chuyên gia đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC

Dệt may Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu và không có nguồn cung bông sản xuất tại Việt Nam. Đây là thách thức cho ngành dệt may trong xu hướng sản xuất bền vững.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100