Doanh nghiệp cần làm gì để tránh bị chế tài về bảo vệ dữ liệu cá nhânArticle thumbnail

Doanh nghiệp cần làm gì để tránh bị chế tài về bảo vệ dữ liệu cá nhân

19/06/2024
34:50
Phần 2 tọa đàm Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của doanh nghiệp.

19 thg 6, 2024 | NHỊP SỐNG 7/7 - Phần 2 tọa đàm Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của doanh nghiệp. Khách mời: Luật sư Nguyễn Văn Phúc Doanh nhân Nguyễn Văn Thứ.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100