Doanh nghiệp hướng tới phát triển mô hình đô thị xanh - thông minhArticle thumbnail

Doanh nghiệp hướng tới phát triển mô hình đô thị xanh - thông minh

13/04/2024
05:00
Doanh nghiệp hướng tới phát triển mô hình đô thị xanh - thông minh

Mô hình đô thị xanh - thông minh tiên tiến không chỉ là một hình mẫu phát triển đô thị trong tương lai mà còn là một cơ hội cho doanh nghiệp tham gia vào một môi trường kinh doanh bền vững.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100