Doanh nhân Việt kiều David Dương: Đón năm mới với tâm thế lạc quanArticle thumbnail

Doanh nhân Việt kiều David Dương: Đón năm mới với tâm thế lạc quan

10/02/2024
15:00
Doanh nhân Việt kiều David Dương: Đón năm mới với tâm thế lạc quan

Dù ở hoàn cảnh nào, vị trí nào, tâm nguyện lớn nhất của ông là đóng góp thật nhiều cho quê hương, đất nước.