default-thumb-voh-radio-podcast

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ

Đạo lý truyền thống tốt đẹp nghìn đời của Dân tộc Việt Nam luôn chú trọng, 75 năm qua, rất nhiều phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. 05:30 GMT+7, Thứ Ba, 26/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
1800Chia sẻ